NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - THÁNG 2/2023

NGSC Hà Nội tuyển dụng chức danh Nhân viên Đảm bảo chất lượng - Tháng 02/2023

QUẢN TRỊ DỰ ÁN - THÁNG 2/2023

NGSC Hà Nội tuyển dụng chức danh Quản trị Dự án - Tháng 02/2023

JAVA MES - THÁNG 10/2022

NGSC Hà Nội tuyển dụng chức danh Java Developer - Tháng 10/2022.

SAP FICO CONSULTANT - THÁNG 10/2022

NGSC Hà Nội tuyển dụng Nhân viên Tư vấn SAP Fico (Phân hệ Tài chính Kế toán - Tháng 10/2022.

SAP CONSULTANT (MM) - THÁNG 10/2022

NGSC Hà Nội tuyển dụng SAP Consultant - Tháng 10/2022.

NGSC TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2022

NGSC thông báo tuyển dụng tháng 10/2022 các vị trí.