CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 6/2023

Từ 05/05 - 09/06, NGSC đã phối hợp với giảng viên Nguyễn Cẩm Chi (Trường Cao đẳng An ninh mạng ISPACE) tổ chức khóa đào tạo IFRS cho CBNV của NGSC.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 5/2023

Ngày 20 – 21/05//2023, NGSC tổ chức buổi đào tạo PMI ACP (PMI Agile Certified Practitioner) dành cho CBNV.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 4/2023

Presales là một quy trình hay một tập hợp các hoạt động chào mời khách hàng. Quá trình này diễn ra trước khi khách hàng quyết định mua và sử dụng sản phẩm và kéo dài từ khi khách hàng tham khảo thông tin sản phẩm cho đến khi giao kết hợp đồng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 3/2023

Với các tình huống cụ thể và thực tế, khóa học "Sử dụng mô hình PESOS để kèm cặp nhân viên" đã từng bước truyền tải tới các học viên kế hoạch và cách thức triển khai kế hoạch kèm cặp nhân viên.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 03/2023

Ngày 10 và 11/03/2023, NGSC phối hợp cùng Công ty TNHH Học viện quản trị BSA triển khai buổi đào tạo “ Kỹ năng quản lý đội nhóm và quản lý công việc” tại văn phòng NGSC Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 11/2022

Kỹ năng hoạch định và quản lý đội nhóm là một trong những tố chất quan trọng giúp nhà quản trị tạo nên sức mạnh vững chắc bên trong nội bộ, là nền tảng để doanh nghiệp củng cố và nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường.