DỊCH VỤ NÂNG CẤP LÊN SAP S/4 HANA

SAP sẽ dừng hỗ trợ SAP ECC từ năm 2025. Để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của SAP cũng như tận dụng được tối đa những tính năng mới của SAP ERP, khách hàng cần chuyển đổi hệ thống SAP ECC lên hệ thống SAP S/4 HANA. Việc chuyển đổi hệ thống SAP ECC lên hệ thống SAP S/4 HANA là dự án có tính phức tạp và mất nhiều thời gian thực hiện.