GIẢI PHÁP MES CHO NGÀNH DẦU KHÍ

Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, các nhà sản xuất cần tăng cường hiệu quả để đạt được lợi thế. Về cơ bản, bạn cần kiếm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn và một hệ thống thực thi sản xuất (MES) có thể giúp bạn làm điều đó.

GIẢI PHÁP SAP ERP CHO NGÀNH DẦU KHÍ

Bộ giải pháp SAP có rất nhiều giải pháp đặc thù theo từng ngành nghề khác nhau,  trong đó có nhóm giải pháp quản trị cho Ngành Dầu khí – SAP Oil & Gas. gói giải pháp này đã được triển khai thành công cho rất nhiều Doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới như C&J Energy Service (Mỹ), Murphy Oil (Mỹ), Shell Energy Ltd (Anh), Vivo Energy Ltd (Anh); cũng như các đơn vị đầu ngành tại Việt Nam như PetroVietnam (PVN), lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), Phân bón và Dầu khí Cà Mau (PVCFC)...