ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP BIM TRONG NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Hiện nay, đi cùng với xu hướng Digital Transformation, việc quản trị thông tin và mô hình dự án bất động sản (gọi tắt là BIM) đang trở thành một yêu cầu tất yếu.

GIẢI PHÁP SAP ERP CHO NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Thị trường bất động sản phát triển mạnh do nhu cầu về nhà ở ngày càng cao, hàng loạt các công ty đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng này, tạo sức ép cho các chuyên gia phải tìm kiếm công cụ quản lý phù hợp để nhanh chóng về đích. Mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp lớn trên thế giới trong lĩnh vực này là làm sao quản lý tốt hơn về tiến độ, chi phí, nguồn lực của toàn bộ danh mục đầu tư cũng như của từng dự án.