SAP BTP - GIẢI PHÁP NỀN TẢNG CHO DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

SAP BTP (SAP Business Technology Platform) là tập hợp các ứng dụng doanh nghiệp thông minh với khả năng quản lý, phân tích, tích hợp với các giải pháp, cơ sở dữ liệu và quản lý dữ liệu, mở rộng cơ sở dữ liệu và dữ liệu vào một nền tảng cho cả môi trường đám mây và môi trường kết hợp, bao gồm hàng trăm tích hợp được xây dựng trước cho SAP và các ứng dụng của bên thứ ba.

SAP AMS – DỊCH VỤ QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG LINH ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ

SAP AMS (Application Management Services) dịch vụ quản trị ứng dụng là mô hình cung cấp dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức khác nhau cho các công ty cần thuê ngoài một số hoặc tất cả các hỗ trợ ứng dụng doanh nghiệp SAP.

NỀN TẢNG DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG SAP CDP – GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY DOANH THU

Nền tảng dữ liệu khách hàng SAP (SAP Customer Data Platform) tạo nên bức chân dung toàn diện về khách hàng của doanh nghiệp để cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và cách họ muốn tương tác. Đây chính là chìa khóa để doanh nghiệp thu hút và truyền cảm hứng cho lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp.

RISE WITH SAP – DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN

SAP là một trong những công ty cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới, các sản phẩm của SAP nổi tiếng trong việc tối ưu hóa quy trình làm việc.