Hệ thống Core Banking Fidelity Profile

Fidelity là nhà cung cấp giải pháp đã thực hiện triển khai thành công hệ thống core banking cho các ngân hàng lớn trên toàn cầu và Việt Nam. Fidelity và NGS đã xây dựng được đội ngũ chuyên gia am hiểu nghiệp vụ ngân hàng đặc thù ở Việt Nam.