BITRIX24

Bitrix24 là một nền tảng công nghệ quản lý cao cấp của Mỹ, được phát triển trên nền tảng Bitrix Sitemanager của tổng công ty Bitrix (có trụ sở tại Liên Bang Nga).