Dịch vụ Tư vấn CNTT

NGSC cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược/lập dự án CNNT, tư vấn ứng dụng các hệ thống phần mềm CNTT chủ chốt trong tổ chức/doanh nghiệp như hệ thống Quản trị nguồn lực tổng thể - ERP, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng - CRM, hệ thống Quản trị nguồn nhân lực - HCM, hệ thống quản lý truyền thông nội bộ - e-Office, hệ thống Báo cáo quản trị thông minh - BI giúp các tổ chức/doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số và số hóa toàn bộ các hoạt động của mình.

Dịch vụ Triển khai CNTT

Là đối tác triển khai hàng đầu tại Việt Nam của các hãng giải pháp CNTT lớn trên thế giới như SAP, Microsoft, FIS Global, Bitrix24..., NGSC cung cấp dịch vụ triển khai các hệ thống ứng dụng như ERP, CRM, HCM... và hạ tầng CNTT vận hành ứng dụng. Dịch vụ triển khai của NGSC luôn đảm bảo chất lượng và đem lại hiệu quả  lớn nhất cho khách hàng nhờ thực hiện dựa trên những kết tinh của các phương pháp luận triển khai quốc tế, kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai phù hợp với từng văn hoá kinh doanh, đặc thù ngành nghề và quy phạm pháp luật tại Việt Nam.

DỊCH VỤ Bảo Hành - BẢO TRÌ

NGSC cung cấp dịch vụ bảo hành/bảo trì cho:
- Bản quyền phần mềm từ các hãng đối tác cung cấp giải pháp phần mềm  mà NGSC có uỷ quyền bảo hành như SAP, Microsoft…
- Hệ thống phần mềm ứng dụng, hạ tầng CNTT được chúng tôi cung cấp, triển khai cho khách hàng.
- Các phần mềm ứng dụng, hạ tầng CNTT của khách hàng mà chúng tôi có năng lực thực hiện bảo hành bảo trì như các phần mềm đã hết hạn bảo hành, bảo trì từ nhà cung cấp.

Dịch vụ HỖ TRỢ VẬN HÀNH CNTT

NGSC cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành hàng ngày các hệ thống phần mềm ứng dụng ERP, CRM, HCM, BI, MES, ... trực tiếp tại trụ sở khách hàng hoặc kết hợp thực hiện từ xa nhằm đảm bảo hệ thống ứng dụng phần mềm của khách hàng hoạt động ổn định, thông suốt cũng như trang bị cho người sử dụng đầy đủ kỹ năng khai thác hệ thống. Song song với việc hỗ trợ vận hành, chúng tôi còn có thể tham gia tư vấn giúp khách hàng liên tục cải tiến các quy trình nghiệp vụ, chức năng khai thác, dữ liệu danh mục từ điển đáp ứng các yêu cầu thay đổi của môi trường hoạt động, kinh doanh diễn ra liên tục của khách hàng.

ĐỐI TÁC

KHÁCH HÀNG KHỐI NHÀ NƯỚC

KHÁCH HÀNG KHỐI DOANH NGHIỆP FDI

KHÁCH HÀNG KHỐI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

KHÁCH HÀNG KHỐI NGÂN HÀNG